Merverdiavgift

Regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014

Fra regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Kompensasjonsinntekten skal fremkomme på egen linje i budsjett- og regnskapsskjema 2A og økonomisk oversikt investering. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift skal, i likhet med tidligere, regnes som en del av investeringens anskaffelseskost. Anleggsmidler aktiveres dermed fremdeles inklusive kompensasjonsberettiget merverdiavgift. GKRS har presisert dette nærmere i KRS nr. 2.

Les mer »
Rull til toppen