Merverdiavgift

Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Regjeringen Solberg har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. I statsbudsjettet er det varslet endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). Følgende endringer er foreslått: Departementet foreslår at borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns

Les mer »

Avgiftsmyndighetene snur i kulturhussakene

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Kort tid etter Finansdepartementets avga sin tolkningsuttalelse om praktiseringen av konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven har Skattedirektoratet avgjort klagene fra Stavanger konserthus IKS og Kilden konserthus IKS i de såkalte kulturhussakene.

Les mer »

Konkurransebestemmelsen og merverdiavgiftskompensasjon – ny fortolkningsuttalelse fra Finansdepartementet

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Finansdepartementet har nylig gitt en fortolkningsuttalelse om sitt syn på den såkalte konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4. Etter konkurransebestemmelsen foreligger det ikke rett til kompensasjon dersom en kommunal eller fylkeskommunal virksomhet driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med andre som ikke har kompensasjonsrett.

Les mer »

Revidert statsbudsjett 2016 – forslag om endringer av kompensasjonsloven

av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Regjeringen varsler i revidert statsbudsjett for 2016 at kompensasjonsloven kan bli utvidet slik at også borettslag og sameier kan bli ansett som kompensasjonsberettigede. Videre varsler regjeringen at den ønsker å utvide kompensasjonsordningen til å omfatte internatdelen til private skoler som etter dagens forvaltningspraksis ikke er kompensasjonsberettiget.

Les mer »
Rull til toppen