Merverdiavgift

Merverdiavgift: Etterlengtet avklaring for svømmeanlegg

Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 18. desember 2020 kommet med avklaringer i forhold til kommunale svømmeanlegg og retten til kompensasjon. Tidligere har praksis vært svært streng i forhold til publikumssvømming mot vederlag, og Skatteetaten har nærmest automatisk lagt til grunn at dette er «økonomisk aktivitet». Finansdepartementet synes nå å åpne opp for en annen forståelse.

Les mer »

Utsatt foreldelse for 1. termin 2020

av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC NKRF, KS og NKK har blitt hørt. Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 er utsatt. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått at foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 utsettes fra 10. juni 2020 til 31. august 2020. Endringen skal tre i kraft straks. Det er verdt

Les mer »

MVA tiltak som følge av Covid19

av Av advokat Cecilie Dyrnes og advokat Ingrid Hatlo, EY Regjeringen har foreslått to tiltak som gjelder merverdiavgift på grunn av Covid19: 1) Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller i april 2020 til 10. juni 2020, og 2) midlertidig reduksjon av lav avgiftssats fra 12 % til 8 %. Den 21. mars 2020 ble det

Les mer »

Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon

av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC Som ledd i regionreformen har 119 kommuner med virkning fra og med 1. januar 2020 blitt redusert til 47 nye kommuner. Endring ved sammenslåing og deling av kommuner til en ny kommune reiser flere spørsmål knyttet til krav om kompensasjon av merverdiavgift på innkjøp de involverte kommunene foretok ved årskiftet

Les mer »

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

NKK har sendt brev til Finansdepartementet og finanskomiteen på Stortinget. I brevet ber vi Regjeringen og Stortinget om å gjennomføre de samme endringene i reglene om justering i merverdiavgiftsloven som Regjeringen foreslår i merverdiavgiftskompensasjonsloven.

Les mer »

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

I et brev av 2. november 2016 ba Skattedirektoratet om Finansdepartements syn på om en kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgifts- og kompensasjonslovens forstand slik at det utløses rett eller plikt til å foreta justering av merverdiavgift.

Les mer »
Rull til toppen