Til innhold

Merverdiavgiftsloven § 6-7 – merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei – skiløyper

Skiløyper kan i utgangspunktet ikke anses som ”offentlig vei”.


Publisert: 10. oktober 2011
Kategori:
1010.1010.11111111

ANONNSØRER

chevron-down