/Kommunal Finanshåndbok

Kvalitetssikring av finansreglement

§ 5 i finansforskriftensier at kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften (og står i forhold til den konkrete kommunens økonomiske evne!). Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret.


Publisert: 0606.0202.15151515

Med uavhengig instans siktes det til et miljø, et selskap eller en person som står fritt fra:

  • den kommunale administrasjonen
  • de/den som skal forvalte porteføljene, dersom kommunen kjøper forvaltningstjenester fra andre.

Bestemmelsen innebærer at kvalitetssikringen skal skje i forkant av kommunestyrets vedtak om finansreglement. Det følger av bestemmelsen at tilsvarende kvalitetssikring i forkant skal foretas dersom reglementet endres.

Når kommunestyret har ansvaret for å påse kvalitetssikring fra uavhengig instans innhentes, vil det være naturlig at uttalelsen fra uavhengig instans også legges fram for kommunestyret.

Før finansreglementet legges fram for kommunestyret til behandling følger det av kravet om forsvarlig saksutredning, at det vil måtte vurderes om uttalelsen fra uavhengig instans innebærer at det er nødvendig å justere finansreglementet i tråd med eventuelle merknader i uttalelsen. Dersom vesentlige merknader i uttalelsen ikke tas til følge, bør dette begrunnes i saksframstillingen i f. m. fremleggelsen av finansreglementet.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle