Webinar: Ny mva-melding

16.
mars 2022

Innhold
Den nye mva-meldingen er del av et større moderningseringsprosjekt som skattemyndighetene har igangsatt. Hovedtrekkene i moderningseringsprosjektet er ny mva-melding, elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret samt kjøps- og salgsmelding.

Kurset vil hovedsakelig dreie seg om ny mva-melding. På kurset vil det ikke bare fokuseres på hvilke systemtekniske endringer den nye mva-meldingen innebærer, men også kodebruk, hovedtrekkene i avgiftsregelverket for de nye spesifiseringene (tap på utestående fordringer, justering, tilbakeføring og uttak), og bruk av de nye forhåndsdefinerte merknadsfeltene vil bli gjennomgått.

Målgruppe
Alle som arbeider med merverdiavgift i kommuner og fylkeskommuner, og særlig derere som arbeider med utfylling, levering og kontroll av mva-meldingen.

Foreleser
Kursholder er advokat Ola Fredriksen. Han arbeider i Advokatfirmaet PwC og har merverdiavgift som sitt hovedområde. Ola arbeider med merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon i det daglige og er fast foredragsholder for våre kurs om merverdiavgift.

Andre aktuelle arrangement: