Webinar: Kvalitetssikring av KOSTRA-tall for 2022

10.
mai 2023

 Tema for webinaret:

  • SSB sine funn fra editerings/kvalitetssikringsperioden for 2022-årgangen.
  • Kvaliteten på konsoliderte tall siden vi nå har tre årganger å sammenligne.
  • Bruk av arter og balanseposter ved interne forhold mellom regnskapsenheter, som inngår i konsolidert regnskap.

Fra SSB møter du Calle Kumlin og Marit Kringlebotten. Fra NKK kommer Asbjørn O. Pedersen.

Andre aktuelle arrangement: