Webinar: Kvalitetssikring av KOSTRA-tall for 2021

11.
mai 2022

 Tema for webinaret:

  • SSB sine funn fra editerings/kvalitetssikringsperioden for 2021-årgangen.
  • Kvaliteten på konsoliderte tall siden vi nå har to årganger å sammenligne.
  • Bruk av arter og balanspeoster ved interne forhold mellom regnskapsenheter, som inngår i konsolidert regnskap.

Fra SSB møter du Calle Kumlin og Marit Kringlebotten. Fra NKK kommer Asbjørn O. Pedersen.

Andre aktuelle arrangement: