Vedlikehold av autorisasjon

8.
november 2022

På dette kurset vil følgende temaer bli gjennomgått:

  • Regnskapsmessig behandling av valuta
  • Offentlig-privat samarbeide
  • Dekomponering av anleggsmidler
  • Ulempeerstatning
  • Beregning av minimumsavdrag kommune/kommunale foretak
  • Eventuelt andre temaer blir avklart utover året

Målgruppe:
Regnskapsførere, økonomimedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: