Vedlikehold av autorisasjon

4.
november 2021

På dette digitale kurset vil følgende temaer bli gjennomgått med gode praktiske eksempler:

  • Netthandel og kjøp på internett – hvordan skal dette behandles i regnskapet?
  • Justering av mva/komp, og den regnskapsmessige behandlingen
  • Endringer i rammeverket
  • En kort gjennomgang av endringer i de mest sentrale regnskapsstandardene, avklaringer med dep. osv.

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: