Utvalgte temaer bokføring

5.
april 2022

Innhold:

  • Hva regnes som internettsalg/netthandel/kontantsalg og krav om reskontroføring
  • Kravene til dokumentasjon av bokførte opplysninger
  • Krav til sporbarhet og hvordan dette skal dokumenteres
  • Tvistesaker
  • Mv.

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: