Utvalgte temaer bokføring

29.
mars 2023

Innhold:

  • Formelle krav til salgs- og kjøpsdokumentasjon herunder betaling med Vipps
  • Dokumentasjon av kontant- og kredittsalg
  • Dokumentasjon av internettsalg og bokføring
  • Tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon og dokumentasjon av uttak
  • Månedlig eller løpende fakturering?
  • Hva kan faktureres på forskudd?
  • Gjennomgang av prinsipputtalelser vedrørende fakturering

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Etterutdanning:
5 timer (finansregnskap) iht. Finanstilsynets krav til etterutdanning. For revisorer og regnskapsførere.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: