Tvangssalg

22.
november 2022

Kurset gir en grundig gjennomgang av fremgangsmåten ved begjæring om tvangssalg og problemstillinger som kan dukke opp underveis

 • Grunnlag for tvangssalg og tvangssalgsprosessen  
 • Særskilte problemstillinger, bl.a:
  • Inntreden i tvangssalg
  • Krav om frafall av panterett når eiendom er solgt
  • Pant i ideell halvdel
  • Flere eiere
  • Eiendom hevdes solgt uten hjemmelsoverføring
  • Andre innsigelse

Foreleser 
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: