Tvangsfullbyrdelse: Etablering av utleggspant via namsmannen og som særnamsmann

27.
oktober 2022

Kurset gir en grundig gjennomgang av hvordan vi skal sikre ulike krav ved å etablere utleggspant eller lønnstrekk både via namsmannen og som særnamsmann

  • Tvangsgrunnlag
  • Tvangskraft og rettskraft
  • Begjæring om utlegg
  • Adgangen til å reise innsigelser til kravet
  • Hva det kan etableres utleggspant i
  • Når det reises innsigelser til hvem som eier formuesgodet
  • Klage

Foreleser 
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: