Regnskapsstandarder

16.
september 2021

På dette digitale kurset vil følgende regnskapsstander bli gjennomgått med gode praktiske eksempel:

 • Kommunal regnskapsstandard nr. 5 – (KRS):
  Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 7 – Foreløpig standard (F):
  Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 8 – (KRS):
  Leieavtaler
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 10 – (KRS):
  Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: