Regnskapsstandarder

11.
mai 2021

På dette digitale kurset vil følgende regnskapsstander bli gjennomgått med gode praktiske eksempel:

 • Kommunal regnskapsstandard nr. 1 – (KRS):
  Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 2 – (KRS):
  Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 3 – (KRS):
  Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
 • Kommunal regnskapsstandard nr. 4 – (KRS):
  Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Se også kurs i regnskapstandarder 16. september 2021, hvor standardene 5, 7, 8 og 10 blir gjennomgått.

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: