Regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd

28.
april 2022

Kursinnhold:

Gjennomgang av regnskapsbestemmelser etter endringer av lov og forskrifter fra 2021, og praktiske problemstillinger knyttet til regnskap og mva for disse virksomheter. 

  • Litt kirke-juss – Fra kirkelov til ny trossamfunnslov fra 2021
  • Regnskapsbestemmelser kirkelig fellesråd og menighetsråd – Egen økonomiforskrift og GKRS
  • Gjennomgang av økonomiforskriften. Erfaringer etter første regnskapsavslutning med ny forskrift.
  • Bruk av funksjoner i fellesråds-regnskap
  • Særegenheter i kirkeregnskap, ”Gravlegater”, feste-avgifter, kommunal tjenesteyting
  • Mva, mva-kompensasjon, skatt/lønnsinnberetning – spesielle utfordringer for fellesråd og menighetsråd
  • Spørretime

Målgruppe:
Økonomi-/regnskapsmedarbeidere som er involvert i regnskapsføring for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Foreleser:
Trygve Nedland
, som er rådgiver på økonomi- og regnskapsspørsmål i KA. Han har tidligere jobbet som revisor i kommuner, og er medlem av fagkomiteen i GKRS.

Andre aktuelle arrangement: