Regnskap for kirkelige fellesråd og menighetsråd

29.
april 2021

Kursinnhold:

  • Litt kirke-juss – Fra kirkelov til ny trossamfunnslov fra 2021
  • Ny økonomiforskrift som gjelder fra 2021
  • Gjennomgang av økonomiforskriften med søkelys på endringer fra tidligere forskrift og særskilt oppmerksomhet på forskjeller i tilsvarende bestemmelser i forskrift for kommuneregnskap
  • Bruk av funksjoner i fellesråds-regnskap
  • Noen særegenheter i kirkeregnskap, ”Gravlegater”, feste-avgifter, kommunal tjenesteyting
  • Mva, mva-kompensasjon, skatt/lønnsinnberetning – spesielle utfordringer for fellesråd og menighetsråd
  • Spørretime

Målgruppe:
Økonomi-/regnskapsmedarbeidere som er involvert i regnskapsføring for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Foreleser:
Trygve Nedland, som er rådgiver på økonomi- og regnskapsspørsmål i KA. Han har tidligere jobbet som revisor i kommuner, og er medlem av fagkomiteen i GKRS.

Andre aktuelle arrangement: