Praktisk etterbehandling av kontrollrapporter

– Gardermoen 8. april 2019

Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan funn i kontrollrapporter skal følges opp. I forkant av kurset vil det bli sendt ut en (fiktiv) rapport etter kontroll i et konkursrammet selskap, men problemstillingene vil også i stor grad ha gyldighet for rapporter utenfor konkurssituasjonen.

Innhold:
Problemstillingene som deltakerne vil få et praktisk innblikk i er blant annet:

  • Tidspunkt for føring av trekkansvar i reskontro
  • Klager på avregning, herunder godskriving av trekk
  • Nekt av godskriving
  • Oppfølging overfor konkursboet/bostyrer
  • Hvilke saker som skal/bør politianmeldes og om det i anmeldelsen også skal fremmes erstatningskrav
  • Erstatningskrav som sivile saker

Kursdeltakerne inviteres til aktiv deltakelse ved at de får ta stilling til problemstillingene gjennom et eget case. På kurset vil det bli gitt eksempler på utforming av politianmeldelse og erstatningssøksmål.

Forelesere
Ansatte fra Bergen kemnerkontor

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 5 229,-
(Kursavgift: kr. 4 550,-. Dagpakke, kr. 679,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 5 429,-
(Kursavgift: kr. 4 750,-. Dagpakke, kr. 679,-)

Kurstid
8. april 2019, kl. 09.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
4. mars 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Bestillinger

Påmeldingen er stengt!