Økonomiplan

28.
mars 2023

Innhold:

  • Hvilke krav stiller kommuneloven til økonomiplanen?
  • Hvordan organisere arbeidet med økonomiplanen
  • Økonomiplanens funksjon i kretsløpet
  • Noen kommuner deler med oss gode eksempler på økonomiplaner

Målgruppe:
Medarbeidere som jobber med kommuneplan, økonomiplan/handlingsprogram.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: