Økonomikurs for politikere

Nettkurs for politikere.

Hvis du er ny politiker, eller har vært politiker i mange år, og vil gjøre gode avgjørelser som er til det beste for innbyggere, er dette kurset noe for deg.

I dette kurset har vi fem moduler som du skal gå gjennom.

Modul 1: Intro

 • Begreper
 • Lover og regler
 • Internkontroll
 • Etikk
 • Bærekraft

Modul 2: Budsjett

 • Budsjettprosess og økonomistyring

Modul 3: Regnskap og årsmelding

 • Lovverk
 • Hvorfor vi gjør som vi gjør
 • Skille drift og investering
 • Lese regnskap
 • Årsmelding

Modul 4: Finans- og garanti

 • Finansforvaltning
 • Gjeldsforvaltning
 • Risiko
 • Strategi
 • Finansreglement
 • Garantier

Modul 5: Styrearbeid og eierskap

 • Lovverk
 • Selskapsformer
 • Eierskapsstrategi
 • Ansvarlighet

Se introduksjon til kurset

Pris

Kr. 3 000,- per bruker.