Til innhold

Statsforvalteren i Nordland, Kommunesektorens organisasjon 
og NKK Nordland inviterer til:

Økonomiforum 2023 i Nordland

Radisson Blu Hotel, Bodø - 18. og 19. oktober 2023

Program

Onsdag 18. oktober 2023

10.30

Velkommen

Statsforvalter i Nordland Tom Cato Karlsen

10.45 - 11.30

Kommuneøkonomi og inntektssystemet

Kommunesektorens oppgaver og finansiering

 • Oppgaver
 • Inntektskilder
 • Kommunesektorens inntektsrammer i budsjettprosessen
 • Rammefinansiering
 • Hvordan går det egentlig i kommunesektoren?
  Status for kommuneøkonomien

Inntektssystemet

 • Hvorfor har vi et inntektssystem og hvordan er det bygget opp?
 • Skatteinntekter og skatteutjevning
 • Kostnadsutjevning og kostnadsnøkkelen
 • Regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd

Kommunal- og distriktsdepartementet. Foredragsholdere fra Kommunalavdelingen.

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

Kommuneøkonomi og inntektssystemet - fortsetter

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.15

Kommuneøkonomi og inntektssystemet - fortsetter

14.15 - 14.30

Pause

14.30 - 15.15

Kommuneøkonomi og inntektssystemet - fortsetter

15.15 - 15.30

Pause
15.30 - 16.30

Ressursfordeling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene:
Hvordan kan «økonomifolk» bidra til gode analyser, systemer og prosesser?

Helseøkonom, PhD-kandidat på Nord Universitet, og tidligere økonomisjef i Vestvågøy kommune, Villy Angelsen.

17.00

Årsmøte NKK Nordland

19.00

Felles middag, Radisson Blu Hotel, Bodø

Torsdag 19. oktober 2023

09.00 - 09.45
 • Kommunale garantier
 • Styring av gjeldsportefølje

Kommunalbanken AS v/Anne Jenny Dvergsdal

09.45 - 10.00

Pause

10.00 - 10.45

Kommunale garantier m.m. fortsetter

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Årsbudsjett og økonomiplan
Innhold og prosess

Innledning fra Statsforvalteren v/seniorrådgiver Kai Andre Blix

Inspirasjonsforedrag NKKF v/generalsekretær Asbjørn O. Pedersen

11.45 - 12.00

Pause

12.00 - 12.45

Årsbudsjett og økonomiplan
Innhold og prosess fortsetter

12.45 - 13.00

Oppsummering og avslutning

13.00

Lunsj

Klikk her for å melde deg på

Pris:

Statsforvalteren dekker deltakeravgift for seminaret og middag.

Reiseutgifter for hver enkelt må kommunen dekke.

NKK dekker overnatting 1 natt for deltagere som er medlem av NKK.
(Øvrige deltakere må dekke overnattingen selv og gjøres opp med hotellet direkte. Pris for hotell med frokost er kr. 1 345,-.)

Det er reservert rom på Radisson Blu og det bes derfor om at dere krysser av ved påmelding om dere ønsker rom eller ikke.

Maksimum 4 deltakere fra hver kommune/fylkeskommune.

Kurstid:

18. og 19. oktober 2023

Sted:

Radisson Blu Hotel, Bodo, Storgaten 2, 8006 Bodø

Påmeldingsfrist:

27. september 2023

Maksimum 4 deltakere fra hver kommune/fylkeskommune.

Betingelser og vilkår:

Målgruppe:
Kommunal-/økonomisjefer, regnskapsansvarlige og andre som har interesse for kommuneøkonomi i kommuner og Nordland fylkeskommune.

Kontaktpersoner:
Linda K. Storjord                  linda.storjord@statsforvalteren.no
Geir Arne Solbakk                 geir.arne.solbakk@beiarn.kommune.no
Trond Sigurd Ursin               trond.sigurd.ursin@ks.no

Påmeldingsskjema

Ny kunde?
Fyll ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Det vil automatisk bli opprettet en brukerkonto og du vil få tilsendt brukernavn og passord til oppgitt e-postadresse. Du bruker tilsendte brukernavn og passord for å hente ut kursbevis etter arrangementet og til påmelding på senere arrangement.

Har du gått på kurs hos oss etter 1. januar 2013?
Da er det allerede laget en profil på deg. Logg deg inn for en enklere påmelding. Du må bruke samme e-postadresse som du har brukt ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker passord kan du benytte glemt passord-funksjonen. Ta kontakt hvis du har problemer.

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

ANONNSØRER

chevron-down