NKKskolen videregående kommuneregnskap

– Gardermoen

 • 1. samling 2. og 3. september 2020

 • 2. samling 23. og 24. september 2020

 • 3. samling 20. og 21. oktober 2020

Innhold
Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene og bygger på studentens kunnskaper i NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

 • Dybdekunnskap om rammeverket for kommuneregnskapet
 • Ha inngående kunnskap om økonomibestemmelse i kommuneloven og forskriftene tilhørende loven
 • Ha inngående kunnskap om aktivering og måling av de viktigste regnskapspostene
 • Ha inngående kunnskap om kvalitetskravene til kommuneregnskapet
 • Kunne avstemme og bokføre pensjon
 • Ha inngående kunnskap i avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
 • Ha inngående kunnskap om balanseregnskapet og vurdering av balansepostene
 • Ha inngående kunnskap om konsolidert regnskap
 • Ha inngående kunnskap om god kommunal regnskapsskikk
 • Kunne gjøre en grundig analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat

Målgruppe
Alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer.

Forkunnskaper: Grunnleggende kommuneregnskap

Obligatoriske krav: Gruppeinnlevering mellom 2. og 3. samling

Foreleser:Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Pris

1. samling:
Kurspris med overnatting kr. 6 015,-
(Kursavgift: kr. 3 500,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 790,-
(Kursavgift: kr. 3 500,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 515,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 290,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

3. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 515,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 290,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg med kr. 4 050,-

Totalpris med overnatting: kr. 17 045,- + eksamen

Totalpris ved dagdeltakelse: kr. 13 370,- + eksamen

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Kurstid
1. samling 2. og 3. september 2020
2. samling 23. og 24. september 2020
3. samling 20. og 21. oktober 2020
Dag 1: kl. 10.00 – kl. 17.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen arrangeres 16. november 2020 på på samme sted som samlingene.

Påmeldingsfrist
22. juni 2020

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja takk, ønsker boken «Kommuneregnskapet»
Nei takk, har boken «Kommuneregnskap» fra tidligere

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Rull til toppen