NKKskolen Merverdiavgift

– Gardermoen

 • 1. samling 26. og 27. september 2019

 • 2. samling 24. og 25. oktober 2019

Kurset er et grunnleggende kurs innen merverdiavgift i kommunale virksomheter, og skal gi studentene inngående kunnskap om hovedtrekkene innen kommunal merverdiavgift. Videre skal det gis fordypning i utvalgte sentrale emner.

Gjennom studiet skal studentene:
• Tilegne seg bred innsikt i de grunnleggende prinsippene for merverdiavgift og
kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner

Styrke sin kunnskap om følgende emner:
• Hvilke vilkår som stilles til en avgiftspliktig virksomhet
• Unntak fra avgiftsplikten
• Virkning av at en virksomhet er avgiftspliktig

Studentene skal også tilegne seg kunnskap om:
• Kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner
• Begrensningene i kompensasjonsretten
• Reglene omkring kapitalvarer og justering av kompensert merverdiavgift
• Fradragsretten og retten/plikt til å justere inngående avgift vedrørende kapitalvarer
• Skaffe seg forståelse for grunnleggende kommunale avgiftsforhold
• Utvikle studentene til å inneha en praktisk metode for å tilnærme seg og løse konkrete avgiftsspørsmål i kommunale/fylkeskommunale virksomheter.

Innhold
Kurset er organisert i følgende delemner:

1. Oversikt over avgiftssystemet og innføring i metode ved løsning av praktiske merverdiavgiftsspørsmål.
Studentene vil få en grundig oversikt over merverdiavgiftssystemet innen kommunal sektor, både merverdiavgiftssystemet og systemet for kompensasjon av betalt merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner.

Det vil bli gitt en oversikt over myndighetene og myndighetsnivå innen merverdiavgift. Herunder også kompetanseforholdet mellom utøvende etat/avdeling og egen revisjon.Studentene skal få inngående kunnskap om hovedreglene i avgiftsregelverket. Hvordan disse er å forstå innenfor områdene:

• Registreringsplikt
• Vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret
• Sentrale begreper innen merverdiavgiftsloven
• Avgiftspliktig omsetning og unntakene fra hovedregelen

2. Virkningene av at en virksomhet er avgiftspliktig.
Studentene vil få en grundig innføring i hovedregelverket for en avgiftspliktig virksomhet. Derigjennom vil studentene bli satt i stand til å håndtere kommunale merverdiavgiftsspørsmål.
Emner som blir behandlet er bl.a:

 • Registrering
  • Ordinær registrering
  • Frivillig registrering
  • Forhåndsregistrering
  • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Krav som stilles til en avgiftspliktig virksomhet
 • Avgiftsoppgjøret
  • Utgående avgift
  • Inngående avgift
  • Korreksjoner
  • Oppgaveplikten
  • Unntakene for avgiftsplikt
  • Fritakene fra avgiftsplikten

Studentene vil få inngående kjennskap til avgiftspørsmål innen kommunale/ fylkeskommunale virksomheter.

3. Reglene om kompensasjon for betalt merverdiavgift
Studentene skal gis en grundig innføring i reglene om kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner. Dette tema vil omhandle hvem som er omhandlet av kompensasjonsordningen. Det vil bli gått grundig igjennom hva det kan kreves kompensasjon for og hvilke begrensninger som er lagt i reglene.

Videre vil forholdene rundt samlet innkjøpt til virksomheter med forskjellig avgiftsposisjoner bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gjennomgått spesielle tema som:
• Riktig tidspunkt for å kreve kompensasjon
• Revisorbekreftelse
• Foreldelse

Studiepoeng: 5
Organisering og arbeidsformer: Forelesninger over 2 samlinger a 2 dager.
Forkunnskaper: Ingen
Vurdering: Skriftlig eksamen over 6 timer. Man må ikke avlegge eksamen for å følge kurset.

Pensum:

 • Advokat Ole-Jørgen Wilberg: Kommunal merverdiavgift og kompensasjon: 150 sider
 • Skattedirektoratet: Merverdiavgiftshåndboken: 247 sider
 • Gjems Onstad og Kildal: Kommentarutgave til merverdiavgiftsloven: 340 sider
 • Ole Gjems-Onstad og Tor Kildal, Lærebok i merverdiavgift, 3. utg., Oslo, 2009

Pensumlittratur er inkludert i prisen og deles ut på første samling.

Foreleser
Advokatfullmektig Ola Fredriksen arbeider i Deloitte Advokatfirma AS sitt kontor i Trondheim og har over åtte års erfaring med merverdiavgift for offentlige og private virksomheter, herunder momskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner. Han har arbeidet med merverdiavgiftsregler som berører statlige, kommunale og private virksomheter både som avgiftsjurist i det offentlige og som avgiftsrådgiver for private aktører. Ola holder jevnlig en rekke kurs og seminarer innen merverdiavgiftsrett.

Pris

1. samling:
Kurspris med overnatting kr. 7 270,-
(Kursavgift: kr. 4 800,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 6 060,-
(Kursavgift: kr. 4 800,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting kr. 6 570,-
(Kursavgift: kr. 4 100,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 5 360,-
(Kursavgift: kr. 4 100,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg med kr. 4 050,-

Kurstid
1. samling 26. og 27. september 2019
2. samling 24. og 25. oktober 2019

Dag 1: kl. 10.00 – kl. 17.00 Dag 2: kl. 08.30 – kl. 15.00

Eksamen arrangeres 25. november 2019 på på samme sted som samlingene.

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

Påmeldingen er stengt!

Rull til toppen