NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

– digitale forelesninger og selvstudier

 • 1. samling 19. og 20. august 2020

 • 2. samling 1. og 2. oktober 2020

 • 3. samling 13. og 14. oktober 2020

Studiet er faglig relevant for deg som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Studiet er lagt opp med digitale forelesninger og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Læringsutbytte
En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten

 • Ha kunnskap om FNs bærekraftmål
 • Ha kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren
 • Ha kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • Ha kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
 • Ha kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering

Ferdigheter:
Studenten

 • Kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet
 • Kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
 • Kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:
Studenten

 • Kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
 • Kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og god kommunal regnskapsskikk
 • Kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Målgruppe
Alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Arbeids- og undervisningsformer
Digitale forelesninger og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen. Det er krav om 80 % oppmøte for å kunne gå opp til eksamen.

Studiepoeng: 7,5

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Kursavgift:
1. samling kr. 3 500,-
2. samling kr. 3 000,-
3. samling kr. 3 000,-

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg.

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Kurstid
1. samling 19. og 20. august 2020
2. samling 1. og 2. oktober 2020
3. samling 13. og 14. oktober 2020
Dag 1: kl. 09.00 – kl. 16.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Sted Digitale forelesninger og selvstudier.

Påmeldingsfrist
22. juni 2020

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Rull til toppen