NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

– Gardermoen

 • 1. samling 19. og 20. august 2020

 • 2. samling 30. september og 1. oktober 2020

 • 3. samling 13. og 14. oktober 2020

Innhold
Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

 • Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
 • Innføring i kommuneregnskapet
 • Ha kunnskap om de spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
 • Innføring i KOSTRA
 • Kunne beregne minimumsavdrag
 • Ha kunnskap om de formelle reguleringer av kommuneregnskapet
 • Kjenne til rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
 • Ha kunnskap om strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
 • Kunne avslutte drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
 • Kunne avstemme de regnskapsmessige sammenhenger og kommuneregnskapets 3 kretsløp
 • Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
 • Kjennskap til oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet
 • Kjennskap til krav om noter og innhold i årsberetningen

Målgruppe
Alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

1. samling:
Kurspris med overnatting kr. 6 015,-
(Kursavgift: kr. 3 500,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 790,-
(Kursavgift: kr. 3 500,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 515,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 290,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

3. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 515,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 290,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg med kr. 3 700,-

Totalpris med overnatting: kr. 17 045,- + eksamen

Totalpris ved dagdeltakelse: kr. 13 370,- + eksamen

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Kurstid
1. samling 19. og 20. august 2020
2. samling 30. september og 1. oktober 2020
3. samling 13. og 14. oktober 2020
Dag 1: kl. 10.00 – kl. 17.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen arrangeres 9. november 2020 på på samme sted som samlingene.

Påmeldingsfrist
22. juni 2020

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja takk, ønsker boken «Kommuneregnskapet»
Nei takk, har boken «Kommuneregnskap» fra tidligere

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Rull til toppen