NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

– Gardermoen

 • 1. samling 28. og 29. august 2019

 • 2. samling 18. og 19. september 2019

 • 3. samling 16. og 17. oktober 2019

Gjennom NKKskolen kan du lære kommuneregnskapet fra A til Å og avlegge 5-studiepoenggivende eksamen!

Det er lagt opp til 3 to-dagers samlinger. Alle samlingene holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er ikke noe krav at du avlegger eksamen selv om du følger samlingene.
7. utgaven av boken ”Kommuneregnskapet” av Øyvind Sunde vil være en del av kursmaterialet i tillegg til forelesningsmateriale.

Det vil bli undervist i den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter.

Mål

 • Innføring i grunnleggende regnskapsteori og de viktigste forskjellene mellom et privat/offentlig regnskap
 • Innføring i hvilke regler og prinsipper som gjelder for kommuneregnskapet (lover, forskrifter og regnskapsstandarder)
 • Få inngående kjennskap til spesielle problemstillinger rundt regnskapsføring av et kommuneregnskap
 • Få inngående kjennskap til hvordan man skal foreta en fullstendig årsavslutning og hvilke krav som stilles til det formelle regnskapet

Innhold

 • Innføring i det teoretiske grunnlag for regnskapsføring av kommuneregnskap, regnskapsregler, prinsipper og regnskapsstandarder
 • Reguleringspraksis og teori
 • Begreper og deres innhold
 • Rutiner og regler for gjennomføring av regnskapsføringen
 • Formelle krav til regnskap
 • Forholdet til kommunale foretak
 • Videregående innføring i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding av kommuneregnskap, herunder spesielle transaksjoner, regnskapsrapprapportering og årsavslutning
 • Verdivurderingsregler av eiendeler og gjeld
 • Egenkapital (inkl. kapitalkonto), disponering av overskudd, inndekning av underskudd

Gjennomføring
Teoretisk gjennomgang med oppgaver og praktiske eksempler. Mellom hver samling vil det bli øvingsoppgaver som løses frivillig.

Tema 1. samling:
Inngående kjennskap i anordningsprinsippet, det kommunale regnskapssystemet, grunnleggende bestemmelser/kommunelovens regnskapsprinsipper (lover, forskrifter, regnskapsstandarder), årsregnskapets oppstillingsplaner og innhold, beregning av minimumsavdrag, økonomiregelverk og intern kontroll og eksamensdrilling.

Tema 2. samling:
Inngående kjennskap til spesielle føringer i kommuneregnskapet, interne fordelinger, forholdet til kommunale foretak, vurderingsregler av poster i balansen, KOSTRA og eksamensdrilling. I tillegg til beregning av minimumsavdrag og gjennomgang av enkelte regnskapsstandarder.

Tema 3. samling:
Avslutning av kommuneregnskap inkl. avstemning av kontoer i balansen og gjennomgang av de standardene som har med regnskapsavleggelsen å gjøre (standarder for noter/årsberetning og hendelser etter balansedagen mv.) og eksamensdrilling.

Forkunnskaper
Det forutsettes at du har basic kunnskaper i regnskap, og at du behersker føring på konti (debet og kredit).

Målgruppe
Alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

1. samling:
Kurspris med overnatting kr. 5 870,-
(Kursavgift: kr. 3 400,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 660,-
(Kursavgift: kr. 3 400,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 370,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 160,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

3. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 370,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 160,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg med kr. 3 700,-

Kurstid
1. samling 28. og 29. august 2019
2. samling 18. og 19. september 2019
3. samling 16. og 17. oktober 2019
Dag 1: kl. 10.00 – kl. 17.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen arrangeres 11. november 2019 på på samme sted som samlingene.

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen