MVA videregående

- Gardermoen 13. og 14. oktober 2020

På kurset vil det bli fokusert på mer komplekse problemstillinger særlig innen fast eiendom, justeringsbestemmelsene og kombinert virksomhet med avgiftspliktig og kompensasjonsberettiget bruk.

Innhold:
Kurset omhandler både merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven. Samarbeid i offentlig sektor og mva problemstillinger dette gir blir også gjennomgått.

Kurset er lagt opp med gjennomgang av en del praktiske oppgaver. Dagsaktuelle saker og problemstillinger tas også opp.

PS: Kurset er ikke en videreføring av kurset MVA grunnleggende, men har samme type innhold med større vanskelighetsgrad.

Målgruppe
Alle som arbeider med merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift i kommuner og fylkeskommuner. På kurset forutsettes det at deltakerne har erfaring med behandling av merverdiavgift i kommunal eller fylkeskommunal sektor, og således har grunnleggende kunnskap om emnet fra før.

Foreleser
Advokat Ola Fredriksen.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 565,-
(Kursavgift: kr. 3 050,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 340,-
(Kursavgift: kr. 3 050,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 765,-
(Kursavgift: kr. 3 250,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 540,-
(Kursavgift: kr. 3 250,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Kurstid

13. oktober 2020, kl. 10.00 – 17.00
14. oktober 2020, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist

25. august 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 2 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Rull til toppen