MVA Grunnleggende

26.
april 2023

Arrangementet er avlyst

Kurset omhandler både merverdiavgifts- og kompensasjonsloven med tilhørende forskrifter, og gir derfor en innføring i hvordan avgiftshåndtering for (fylkes-)kommuner skal være.

Innhold:
På kurset vil det bli fokusert på forholdet mellom merverdiavgifts- og kompensasjonsregelverket. Grunnleggende begreper vil bli gjennomgått. Videre vil hovedreglene om avgiftspliktig, unntatt og fritatt omsetning bli tatt opp. På kurset vil det bli fokusert på reglene om begrensninger i fradragsrett og kompensasjonsrett, periodisering, uttak og import.

Det vil bli gitt en innføring i reglene om merverdiavgift og fast eiendom, herunder justeringsreglene.

Det legges også vekt på områder hvor det er viktig at kommunen vurderer merverdiavgiftsmessige forhold for å unngå at merverdiavgiften blir en kostnad i kommunens regnskap.

Kurset vil være basert på gjennomgang av praktiske oppgaver og eksempler.

Målgruppe:
Alle som arbeider med merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift i (fylkes-)kommuner. Kurset er fortrinnsvis rettet mot nye medarbeidere i (fylkes-)kommunal sektor, og de som har begrenset erfaring med merverdiavgift fra tidligere.

Foreleser:
Kursholder er advokat Ola Fredriksen, som arbeider i Advokatfirmaet Fredriksen AS. Ola arbeider med merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon i det daglige og er fast foredragsholder for våre kurs om merverdiavgift.

Andre aktuelle arrangement: