MVA grunnleggende

- Gardermoen 20. og 21. april 2020

Kurset omhandler både merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven med tilhørende forskrifter, og gir derfor en innføring i all merverdiavgiftsbehandling for kommuner.

Innhold:
På kurset vil det bli fokusert på forholdet mellom merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven. Grunnleggende begreper vil bli gjennomgått. Videre vil hovedreglene om avgiftspliktig, unntatt og fritatt omsetning bli tatt opp. På kurset vil det bli fokusert på reglene om begrensinger i fradragsrett og kompensasjonsrett, periodisering, uttak og import.
Det vil bli gitt en innføring i reglene om merverdiavgift og fast eiendom, herunder justeringsreglene.
Det legges også vekt på områder hvor det er viktig at kommunen tenker merverdiavgift for å unngå at den blir en kostnad i kommunens regnskap.
Kurset er lagt opp med gjennomgang av en del praktiske oppgaver.

Målgruppe
Alle som arbeider med merverdiavgift og kompensasjon av merverdiavgift i
kommuner og fylkeskommuner. Kurset er fortrinnsvis rettet mot nye medarbeidere i kommunal og fylkeskommunal sektor, og de som har begrenset erfaring med merverdiavgift.

Foreleser
Advokat Ola Fredriksen.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 515,
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 290,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 715,
(Kursavgift: kr. 3 200,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 490,-
(Kursavgift: kr. 3 200,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Kurstid

20. april 2020, kl. 10.00 – 17.00
21. april 2020, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist

2. mars 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 2 dag

Påmelding:

Arrangementet er avlyst

Rull til toppen