Minimumsavdrag

23.
januar 2024

Innhold:

  • Beregning
  • Avstemning av siste ledd i kommuneloven § 14-18
  • Dokumentasjon
  • Note

Etter forelesningen vil det være anledning til å bli igjen og få svar på spørsmål man har til dagens tema.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: