Merverdiavgift og eiendom - praktisk kurs

6.
september 2021

Kursets innhold:

  • Kort introduksjon om regelverket
  • Kort gjennomgang av sentrale begreper
  • Case 1: Svømmehall (etter nye retningslinjer fra Finansdepartementet)
  • Case 2: Omsorgsboliger
  • Case 3: Flerbrukshall
  • Case 4: Organisering av parkeringsvirksomhet
  • Case 5: Utleie til næringsformål
  • Case 6: Samarbeid med private – når kan dette diskvalifisere for kompensasjon?
  • Case 7: Infrastruktur ved boligbygging
  • Case 8: Utlån vs. utleie

Målgruppe:
Kurset passer for personer som jobber med regnskap, økonomi, revisjon, samt personer som jobber med eiendomsutvikling/-forvaltning i kommunene.

Forelesere:
Cecilie Aasprong Dyrnes
 er advokat og partner i Ernst & Young (EY). Cecilie har 20 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift, og har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til momskompensasjon.

Ingrid Hatlo er advokat i Ernst & Young (EY). Ingrid jobber med rådgivning innen skatt-, merverdiavgift og selskapsrett, primært overfor små og mellomstore bedrifter, samt kommuner. Ingrid har tidligere erfaring som rådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet.

Andre aktuelle arrangement: