Merverdiavgift og Eiendom - praktisk kurs

26.
september 2022

Kursets innhold:

  • Kort introduksjon om regelverket
  • Kort gjennomgang av sentrale begreper
  • Case 1: Ulike modeller for organisering av svømmeanlegg
  • Case 2: Omsorgsboliger
  • Case 3: Kombinerte bygg (f.eks. helse, kultur, kontorer, bibliotek etc.)
  • Case 4: Viderefakturering og kostnadsdeling innad i kommunen
  • Case 5: Utleie til næringsformål
  • Case 6: Kjøp og salg av eiendom
  • Case 7: Infrastruktur (veg, kollektivtransport)
  • Case 8: Utlån vs. utleie

Målgruppe:
Kurset passer for personer som jobber med regnskap, økonomi, revisjon, samt personer som jobber med eiendomsutvikling/-forvaltning i kommunene.

Forelesere:
Cecilie Aasprong Dyrnes er advokat og partner i Ernst & Young (EY). Cecilie har 20 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift, og har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til momskompensasjon.

Ingrid Hatlo er advokat i Ernst & Young (EY). Ingrid jobber med rådgivning innen skatt-, merverdiavgift og selskapsrett, primært overfor små og mellomstore bedrifter, samt kommuner

Andre aktuelle arrangement: