Kurs: Lønnsomhetsanalyse av kommunale prosjekter

– Gardermoen 6. mai 2019

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

Innhold: 
Et viktig element i ethvert beslutningsgrunnlag er en analyse av forventet lønnsomhet i de prosjekter som foreslås, slik at konsekvensene av de valgene man tar er klarlagt. Dette er helt avgjørende i prosjekter som krever investeringer, enten det er i store byggeprosjekter eller mindre IT-prosjekter eller omstillingsprosjekter. I kommunal sektor har det ikke vært vanlig å gjennomføre økonomiske analyser av investeringsprosjekter i bedriftsøkonomisk forstand. I mange kommunale prosjekter kan man imidlertid benytte bedriftsøkonomiske vurderinger for å analysere lønnsomhet i prosjekter i en kommunal kontekst.

I tillegg til beregning av lønnsomhet, vil kurset gi deg kunnskap om etablering av gevinstplaner og realisering av gevinster. Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Arbeidet med gevinstrealisering er en viktig oppgave som ofte ikke tas tilstrekkelig på alvor.

I kurset vil man også få utdelt en rekker verktøy for analyse av lønnsomhet i prosjekter.

Innhold i kurset:

  • Prosjekt som en investering
  • Gevinstplan og gevinstrealisering
  • Prosjektmodeller og beslutningsunderlag
  • Investeringstyper
  • Prosjektets kontantstrøm
  • Prosjektets økonomiske levetid
  • Metoder for beregning av lønnsomhet
  • Lønnsomhet og usikkerhet
  • Kalkulasjonsrente

Målgruppe
Økonomisjefer og økonomimedarbeidere. Ledere og saksbehandlere på teknisk eller andre avdelinger i kommunen eller selskap som jobber med investeringer. De som arbeider med investeringsanalyse til daglig, vil antagelig ha begrenset utbytte av kurset da dette kurset gir en grunnleggende innføring.

Foreleser:
Jostein Aksdal daglig leder i Hagland Finans AS. Han har tidligere vært leder for finans og analyse i Haugesund kommune og kundeansvarlig i Kommunalbanken. Han har lang erfaring fra finans og offentlig sektor, og underviser også ved Høgskolen på Vestlandet i faget investering og finansiering.

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 880,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 630,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 080,-
(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 630,-)

Kurstid
6. mai 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
18. mars 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen