Lønnskurs

– Gardermoen 6. og 7. november 2019

På dette kurset vil du bli oppdatert på alle satser og regelendringer som gjelder for 2019 og det som eventuelt kommer for 2020.

Videre vil det bli en gjennomgang av lønns- og naturalytelser, innberetning av arbeidsgiveravgift, avstemning, kontroll og sammenstillingsoppgaver.

Kurset vil også ta for seg:

  •  Alt om lønn i Statsbudsjettet for 2020
  • Pendlere – regler for kost og losji
  • Dagdiett – erfaringer og muligheter
  • Korrekt klassifisering av reiser – skille mellom arbeidsreiser, yrkesreiser og pendlerreiser
  • Representasjon, velferdstiltak – praktiske eksempler som bidrar til riktig håndtering og gode rutiner
  • Incentivordninger i arbeidsforhold
  • Aktuelle dommer og Skatteetatens uttalelser
  • Bokføringsregelverkets bestemmelser knyttet til lønnsområdet

Målgruppe
Lønnsmedarbeidere.

 

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 420,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 210,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 620,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 410,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Kurstid
6. november 2019, kl. 10.00 – 17.00
7. november 2019, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist
18. september 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

 

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Jeg har lest og godkjent betingelser og vilkår for kurs og konferanser