Lønnskurs

- Gardermoen 13. og 14. oktober 2020

Dag 1:

 • Diettgodtgjørelser
  • Dagdietter
  • Døgndietter
  • Beordring i Norge og utlandet
  • Beregning av diettgodtgjørelser ved reiser til utlandet
 • Refusjon av kostutgifter på reiser med og uten overnatting
 • Fri kost
 • Nattillegg og refusjon av overnattingsutgifter i Norge og i utlandet
 • Dekning av reiseutgifter
 • Småutgifter på reisen
 • Bilgodtgjørelser
 • Hva er arbeidsreiser, yrkesreiser, tjenestereiser og pendlerreiser
 • Dekning av kost, reise- og oppholdsutgifter for pendlere i Norge og i utlandet

Dag 2:

 • Nye skatteregler om naturalytelser i arbeidsforhold
 • Arbeidsgiverplikter for tredjepartsytelser
 • Personalrabatter
 • Nye verdsettelsesregler
 • Gaver i og utenfor arbeidsforhold
 • Privat bruk av flybonuspoeng og andre bonusytelser
 • Overtidsmat
 • Fri avis
 • Fri barnehage
 • Kundepleie og representasjon
 • Innføring av kildeskatt for utlendinger med begrenset skatteplikt til Norge
 • Hvem gjelder reglene for
 • Grunnlaget for kildeskatt
 • Kildeskatt i praksis
 • Skattekort
 • Innføring av arbeidsgiverplikter på tips
 • Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering
 • Kan arbeidsgiver disponere inntekten fritt?
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn fra frivillige organisasjoner
 • Firmabilsatser og regler 2020
 • Fri kost og losji
 • Satser for normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold
 • Fradragsramme for fagforeningskontingent
 • Rapporteringsgrenser lønn
 • Grunnbeløpet i folketrygden
 • Dommer og uttalelser

Målgruppe:
Lønnsmedarbeidere.

Foreleser:
Advokat Harald Breivik har spisskompetanse innenfor skatterett og arbeidsrett er en ettertraktet kursholder på området. De siste 15 årene har han vært fast kursholder for både Regnskap Norge AS og Den norske Revisorforening.  Breivik engasjeres også regelmessig som kursholder for skattemyndighetene.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 515,
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 290,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 715,
(Kursavgift: kr. 3 200,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 515,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 490,-
(Kursavgift: kr. 3 200,-. Dagpakker, kr. 1 290,-)

Kurstid

13. oktober 2020, kl. 10.00 – 17.00
14. oktober 2020, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist

25. august 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 2 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Bestillinger

 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Dagpakker
Fullpensjon inkl. overnatting

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.