Kurs i selvkost

27.
mars 2023

Innhold:
Kurset gjennomgår lover, forskrifter og veiledninger som regulerer selvkost i kommunene. NKK sin oppdaterte modell for budsjettering og regnskapsføring av selvkost er en integrert del av kurset. Kurset setter deltakeren i stand til å lage kalkyle, budsjett og regnskap for selvkost i egen kommune.

Følgende vil bli gjennomgått:

 • Lovgrunnlag, forskrift og veileder for selvkost
 • Praktiske eksempler
 • Vanlige feil og hvordan de rettes
 • NKK sin modell for føring av selvkost i kommuneregnskapet
 • Problemstillinger rundt interkommunale løsninger
 • Beregning av indirekte kostander og kapitalkostnader
 • Årsoppgjør og noteopplysninger

Målgruppe:

 • Økonomi- og regnskapsmedarbeidere
 • Revisorer
 • Medarbeidere innenfor sektorene som har tjenester med selvkost
 • Medarbeidere i interkommunale selskap eller samarbeid som har tjenester med selvkost

Foreleser:
Stein Kittelsen er økonomisjef i Klepp kommune. Han har hold kurs for NKK i selvkost, pensjon og finans siden 1998. Han var med på utviklingen av KOSTRA, er medlem i GKRS, og var den første som ble kåret til årets kommuneøkonom i 2002.

Andre aktuelle arrangement: