Kurs i selvkost

22.
april 2021

Innhold:
Kurset gjennomgår lover, forskrifter og veiledninger som regulerer selvkost i kommunene.  NKK sin oppdaterte modell for budsjettering og regnskapsføring av selvkost er en integrert del av kurset. Kurset setter deltakeren i stand til å lage kalkyle, budsjett og regnskap for selvkost i egen kommune.

Målgruppe:
Økonomisjefer, økonomimedarbeidere, ingeniører, kommunalsjefer, etatssjefer, saksbehandlere som arbeider med selvkosttjenester.

Foreleser:
Stein Kittelsen er økonomisjef i Klepp kommune.  Han har hold kurs for NKK i selvkost, pensjon og finans siden 1998.  Han var med på utviklingen av KOSTRA, er varamedlem i GKRS, og var den første som ble kåret til årets kommuneøkonom i 2002.

Andre aktuelle arrangement: