Kurs i økonomibestemmelsene i den nye kommuneloven

– Sandefjord 9. april 2019

Fra 2020 gjelder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Innhold:

10.00 – 10.45 Generelt om den nye kommuneloven og forslag til ny forskrift

  • Styringsverktøyene
  • Finansielle måltall
  • Årsregnskapene
  • Skille mellom drift og investering
  • Ny regnskapsavslutning

11.00 –  11.30 Generelt fortsetter

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Generelt fortsetter

13.30 – 14.15 Låneadgangen

  • Hva kan det lånes til
  • Låneavdrag

14.30 – 15.30 Diverse

  • Garantier
  • Robek
  • Mv.

15.30 Slutt

Målgruppe
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere, økonomisjefer, budsjettmedarbeidere, rådmenn og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 815,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 565,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 015,-
(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 565,-)

Kurstid
9. april 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
Arrangementet er avlyst

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag