Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

- Stavanger 28. mai 2020

OBS: Kurset er flyttet fra 26. mars 2020 til 28. mai 2020

Fra 2020 gjelder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en gjennomgang av hva som er nytt i forskriftene til ny kommunelov og hvilke endringer som er gjort i regnskapsstandardene 1-4.

Innhold:

10.00 – 10.45
Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

11.00 – 11.30
Ny forskrift om økonomiplan mv. fortsetter

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15
Ny forskrift om garantier og gjeld og finansforvaltning

13.30 – 14.15
Ny forskrift om rapportering til KOSTRA og selvkostforskriften

  • Herunder gjennomgang av avklaringer med departementet

14.30 – 15.30
Gjennomgang av hva som er nytt i regnskapsstandardene 1-4

15.30 Slutt


Målgruppe:

Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:

Kurspris kr. 2 865,-
(Kursavgift: kr. 2 300,-. Dagpakke, kr. 565,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris dagdeltakelse kr. 3 065,-
(Kursavgift: kr. 2 500,-. Dagpakke, kr. 565,-)

Kurstid

28. mai 2020, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist

23. april 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Arrangementet er avlyst

Rull til toppen