Kurs i nye forskrifter og gjennomgang av standarder

- Kristiansand 4. mai 2020

Fra 2020 gjelder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en gjennomgang av hva som er nytt i forskriftene til ny kommunelov og hvilke endringer som er gjort i regnskapsstandardene 1-4.

OBS: Kurset er flyttet fra 8. april 2020 til 4. mai 2020

Innhold:

10.00 – 10.45
Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

11.00 – 11.30
Ny forskrift om økonomiplan mv. fortsetter

11.30 Lunsj

12.30 – 13.15
Ny forskrift om garantier og gjeld og finansforvaltning

13.30 – 14.15
Ny forskrift om rapportering til KOSTRA og selvkostforskriften

  • Herunder gjennomgang av avklaringer med departementet

14.30 – 15.30
Gjennomgang av hva som er nytt i regnskapsstandardene 1-4

15.30 Slutt

Målgruppe:
Regnskapssjefer, regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Medlemmer:

Kurspris kr. 2 885,-
(Kursavgift: kr. 2 300,-. Dagpakke, kr. 585,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris dagdeltakelse kr. 3 085,-
(Kursavgift: kr. 2 500,-. Dagpakke, kr. 585,-)

Kurstid

4. mai 2020, kl. 10.00 – 15.30

Sted

Kristiansand, Clarion Hotel Ernst

Påmeldingsfrist

30. mars 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Arrangementet er avlyst

Rull til toppen