Kurs i langsiktig økonomiplanlegging

10.
mai 2021

Innhold:

Kl. 0900 – 0945:
Hvilke krav stiller den nye kommunen til langsiktig økonomisk planlegging?
, ved Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i NKK

Kl. 1000 – 1045:
Kåringen av de beste økonomiplanene for 2021-24. En gjennomgang av kriteriene som ble  brukt for å vurdere de beste økonomiplanene for 2021-24 i alle norske kommuner.  Hva skiller de beste fra de andre?, ved Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS

Kl. 1100 – 1145:
Hva er en god økonomiplan, og hvordan lager man en?, ved Stein Kittelsen, Økonomisjef i Klepp kommune

Kl. 1215 – 1300:
Fra Terra til flyplass. Hvordan klarte Rana kommune å snu økonomien sin?, ved Linn Carina Utsi, økonomisjef i Rana kommune

Kl. 1315 – 1400:
Hva skal vi styre, og hvordan skal vi planlegge?, ved Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i NKK

Målgruppe:
Kommuneøkonomer og kommunale ledere som jobber med langsiktig kommuneplanlegging, økonomiplan, budsjett og oppfølging.

Forelesere:

Bjørn Arthur Brox arbeider med økonomiplanlegging og økonomisk analyse i kommunene. Han har jobbet mye med IPLOS- og KOSTRA-basert budsjettering, bestiller-utførermodellen i PLO og likebehandling av private og kommunale barnehager. Han har evaluert innføring av tonivåmodellen i fire kommuner. Han har også tatt oppdrag som økonomisjef ”for hire”.

Stein Kittelsen er økonomisjef i Klepp kommune og har tidligere hatt samme funksjon i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Han har vært kursholder for NKK siden 1998 i selvkost, pensjon og finans, og har vært med i KOSTRA sin regnskapsgruppe, selvkostgruppe og samordingsråd under utviklingen av KOSTRA. Han ble kåret til «årets kommuneøkonom» i 2002, og er varamedlem i GKRS.

Linn Carina Utsi er økonomisjef i Rana kommune. Har tidligere arbeidet som økonomisjef i Bardu kommune og økonomisjef/faglig ansvarlig økonomi i Porsanger kommune. 

Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: