Kurs i internkontroll

– Gardermoen 12. september 2019

 

Etter kommunelovens § 48 skal rådmannen blant annet sørge for at kommunen har en betryggende kontroll.

Innhold:
I løpet av kursdagen vil man lære hvilke tiltak man må iverksette for å sikre en god internkontroll knyttet til økonomiområdet, samt hvordan en helhetlig internkontroll fungerer i praksis, og hvordan komme i gang.

Innkjøps- og lønnsrutinen vil også bli gjennomgått i sin helhet, og hvilke forebyggende og oppdagende kontroller man bør gjennomføre.

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere som jobber med internkontroll.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 880,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 630,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 080,-(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 630,-)

Kurstid
12. september 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

 

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.

Jeg har lest og godkjent betingelser og vilkår for kurs og konferanser