Kurs i Internkontroll

21.
september 2021

Innhold:
I løpet av kursdagen vil vi gå igjennom følgende punkter:

  • kjenne og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll
  • kjenne krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
  • kjenne de mest sentrale virksomhetsrutiner
  • kunne identifisere, vurdere og forstå virksomhetsrisiko
  • kunne anvende COSO – modellen for risikoanalyse og virksomhetsstyring
  • kunne vurdere og utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll

Målgruppe:
Økonomi- og regnskapsmedarbeidere som jobber med internkontroll.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: