Kurs for økonomisjefer

– Gardermoen 30. mars 2020


Temaer som blirgjennomgått:

 • Avklaringer
  • Organisasjonskultur
  • Rollebeskrivelse
  • Å lede seg selv
 • Ledergrupper
 • Kommunikasjon, informasjon og tillit
 • Økonomisk utvikling over tid
 • Økonomiske rammebetingelser og tjenestetilbud
 • Frie inntekter – politiske målsettinger
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Oppfølging av og kunnskap om skatteinngangen etter at staten overtar ansvaret for skatteinnkrevingen
 • Statistikk, analyser og nøkkeltall
 • Finansforvaltning
  • Bankavtale
  • Plasseringer
  • Låneopptak
 • Arbeidet med budsjett og økonomiplan

Målgruppe
Økonomisjefer.

Foreleser:
Thor Fjellanger er tidligere økonomisjef og kemner i Sandefjord kommune. Han erfaring fra sammenslåingen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner.

Pris

Medlemmer:

Kurspris kr. 2 945,
(Kursavgift: kr. 2 300,-. Dagpakke, kr. 645,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris dagdeltakelse kr. 3 145,-
(Kursavgift: kr. 2 500,-. Dagpakke, kr. 645,-)

Kurstid

30. mars 2020, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist

24. februar 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Bestillinger

 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.


Rull til toppen