Kurs for økonomisjefer

– Digitalt kurs 31. august 2020


Temaer som blirgjennomgått:

 • Avklaringer
  • Organisasjonskultur
  • Rollebeskrivelse
  • Å lede seg selv
 • Ledergrupper
 • Kommunikasjon, informasjon og tillit
 • Økonomisk utvikling over tid
 • Økonomiske rammebetingelser og tjenestetilbud
 • Frie inntekter – politiske målsettinger
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Oppfølging av og kunnskap om skatteinngangen etter at staten overtar ansvaret for skatteinnkrevingen
 • Statistikk, analyser og nøkkeltall
 • Finansforvaltning
  • Bankavtale
  • Plasseringer
  • Låneopptak
 • Arbeidet med budsjett og økonomiplan

Målgruppe
Økonomisjefer.

Foreleser:
Thor Fjellanger er tidligere økonomisjef og kemner i Sandefjord kommune. Han erfaring fra sammenslåingen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner.

Praktisk info
Du trenger en PC/Mac med innebygd kamera/lyd og internetttilgang. Vi sender deg en lenke med tilgang til kurset på e-post i forkant.

Tilgang til nettundervisning kan kun brukes av én person. Er dere flere i organisasjonen som ønsker å følge samme kurs, må dette bestilles per ansatt.

Kurspris:
Medlemmer kr. 2 300,-
Ikke-medlemmer kr. 2 500,-

Kurstid:
31. august 2020, kl. 09.00 – 14.00

Det digitale møterommet åpner 15 minutter før forelesningen. Vi anbefaler å beregne god tid til oppkobling.

Påmeldingsfrist:
21. august 2020
NB: Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


Påmeldingen er stengt!


Rull til toppen