KOSTRA-nøkkeltall

11.
oktober 2023

Kurset legges opp som en gjennomgang av teori og eksempler på analyser.

Innholdet i kurset:

Kurset tar for seg bruk av KOSTRA-nøkkeltallene. Nøkkeltallene kobles sammen med demografisk utvikling, kvalitetsdata, objektive kvalitetsmål og bærekraftmål for de ulike tjenestene. Dette setter kommunen i stand til å analysere egen tjenesteproduksjon over tid, og gir grunnlag for sammenligning med andre kommuner.

Målgruppe:
Kommunedirektører, økonomisjefer, økonomimedarbeidere, etatsledere, enhetsledere, øvrige beslutningstakere og saksbehandlere som deltar i analyse-, plan- eller budsjettprosesser.

Foreleser:
Svein Henry Berdal er nå assisterende kommunedirektør/økonomisjef i Orkland kommune i Trøndelag, en kommune med 18.700 innbyggere. Han har utdannelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, øk/ad linjen og har tatt tilleggsutdannelse innen kommunal økonomi og innkreving. Berdal er leder i NKK og GKRS. Berdal ble kåret til Sticos og NKK sin pris – Årets kommunaløkonom 2022.

Andre aktuelle arrangement: