Konsolidert regnskap

1.
februar 2022

Innhold:

  • Bakgrunnen for konsolidert regnskap
  • Hvilke enheter skal inngå i det konsoliderte regnskapet
  • Hva med næringsforetak som fører regnskap etter regnskapsloven?
  • Hvilke transaksjoner skal elimineres/ikke elimineres?
  • Formelle krav til avleggelsen av det konsoliderte regnskapet
  • Hva kan vi lære av konsolideringen fra 2021?
  • Ulikheter mellom kommunene hva dem legger ved av noter og hvordan de forbereder saken til kommunestyret/fylkestinget

Målgruppe
Aktuelt for regnskapsmedarbeidere og revisorer.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Andre aktuelle arrangement: