Konkurs

31.
august 2023

Innhold:

  • Hvordan begjærer vi konkurs – prosessen frem til åpning
  • Hva skjer etter konkursåpning, bobehandlingen
  • Omstøtelse
  • Avslutning av bobehandling
  • Konsekvenser for kravene – kan vi avkreve styret/daglig leder/eierne?

Foreleser:
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet. Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Samarbeid:
Kurset er et samarbeid mellom Banqsoft, Advokat Tone Thomassen og NKK.

Andre aktuelle arrangement: