Kommuneøkonomikonferansen 2024

3.
4.
juni 2024

Mandag 3. og tirsdag 4. juni 2024 møtes sentrale politikere, ordførere, folkevalgte, kommunedirektører og rådmenn, kommunalsjefer, økonomisjefer, økonomer, revisorer, fagpersoner og alle andre med interesse for kommunesektoren for å diskutere effekten av regjeringens forslag til nytt inntektssystem som det er varslet at legges frem våren 2024.

Hvordan er dette fulgt opp i Kommuneproposisjonen for 2025? Hva er endringene og hvilke utslag får det? Vil din kommune få mer eller mindre penger i årene som kommer?

Det vil i tillegg vil bli mange andre spennende og dagsaktuelle temaer knyttet til økonomiledelse, virksomhetsstyring, finans, revisjon og kontroll.

Klikk her for nærmere informasjon, program og påmelding! (ekstern lenke).

Andre aktuelle arrangement: